Επαγγελματική Άδεια
SECURITY

Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας
Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – Security

Τι θα διδαχθείτε

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Ποινικός κώδικας, Ποινική δικονομία, Ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εισαγωγή στην ασφάλεια.

Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Ανταπόκριση σε περιστατικά Ασφάλειας εγκαταστάσεων.

Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Προστασία προσώπων Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων. Παροχή πρώτων βοηθειών.

Εξ αποστάσεως

€ 120

Για ανανέωση άδειας

Εξ αποστάσεως

€ 300

Για έκδοση ΝΕΑΣ άδειας

Περιγραφή Προγράμματος

Παρέχεται υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού, βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ). Έναρξη κάθε μήνα.
Για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης Άδειας (αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση του Προγράμματος ΚΕΜΕΑ από τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας / Private Security).Το σεμινάριο ξεκινά κάθε μήνα (ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής των υποψηφίων) και ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες.

Σε Ποιους Απευθύνετε

Σε όσους επιθυμούν να εκδώσουν εκ νέου ιδιωτική άδεια ασφάλειας (security) ή σε οποιονδήποτε θέλει να ανανεώσει την παλιά του άδεια.

worldwide

Τρόπος Διεξαγωγής

Εξ αποστάσεως

rocket

Επίπεδο

Βασικό πάνω στην ιδιωτική ασφάλεια (Ι.Ε.Π.Υ.Α)

diploma

Πιστοποίηση

Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ)

clock

Διάρκεια Προγράμματος

*105 ώρες για ΝΕΑ άδεια
*24 ώρες για ανανέωση παλιάς

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων όπως ορίζονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (virtual class) μέσω internet σε πραγματικό χρόνο (τις ώρες που γίνεται το πραγματικό τμήμα). Στην εκπαίδευση (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, σημειώσεις εισηγητών, μελέτες περιπτώσεων.

Οι Εισηγητές μας, εξειδικευμένοι με μεγάλη εμπειρία, προέρχονται αποκλειστικά από τον Πίνακα εισηγητών του ΚΕΜΕΑ, άπαντες κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Είναι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματούχοι εν αποστρατεία και εν ενεργεία/επιλεγμένα στελέχη της ΕΛΑΣ και του ΠΣ, καθώς και καταξιωμένοι επιστήμονες/στελέχη στο χώρο της Νοσηλευτικής, της Νομικής και της επιστήμης της Ψυχολογίας.