Προγράμματα Πληροφορικής
και Πιστοποίηση Υπολογιστών

Το Social Media Marketing είναι ο πιο σύγχρονος, εύκολος και οικονομικός τρόπος να προσελκύσει ο οποιοσδήποτε νέους πελάτες στην επιχείρησή του ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής.  
Στο σεμινάριο Social Media Marketing οι υποψήφιοι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την λειτουργία και την χρήση των εργαλείων και δυνατοτήτων που παρέχουν τα Social Media. Τα Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως για την άμεση προβολή κι επικοινωνία ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης με το κοινό τους, αλλά και την προβολή αυτής μέσα από τη σωστή στρατηγική.

(285 reviews) 4.7
4.5/5

Normal – 3 months