Σεμινάρια Προγραμματισμού

Το Android Studio σε συνδυασμό με την γλώσσα προγραμματισμού Kotlin, είναι ο καταλληλότερος για την ανάπτυξη εφαρμογής Android για κάθε κινητή συσκευή.
Με το σεμινάριο Android θα μπορέσετε να αποκτήσετε πέραν από τις βασικές γνώσεις και προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού πάνω στις αντίστοιχες γλώσσες, όπως Java και Kotlin
Θα έχετε την δυνατότητα να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνεχώς αναζητούν ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά.

(103 reviews) 4.6
4.6/5

Beginner to Expert 40 hours / 3 months video

η Java παράγει ενδιάμεσο κώδικα ο οποίος στη συνέχεια ερμηνεύεται σε κώδικα μηχανής και όχι απ’ ευθείας κώδικα μηχανής όπως η C++ χαρίζει μεν την ιδιότητα της φορητότητας στη γλώσσα, κάνοντάς την όμως να υστερεί σε ταχύτητα.
Η φιλοσοφία της Java όσον αφορά το προγραμματιστικό μοντέλο που υιοθετεί είναι πως ο προγραμματιστής θα πρέπει να προστατεύεται από τη γλώσσα και τα προγράμματα να είναι ασφαλή και αξιόπιστα.

(85 reviews) 4.9
4.9/5

Beginner to Expert 40 hours

Η Unity είναι μια από τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού κατάλληλη για την δημιουργία παιχνιδιών ώστε να μπορούν να τρέχουν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και κινητών συσκευών smartphone και tablet.
Στο σεμινάριο οι υποψήφιοι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν 3 παιχνίδια σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή αντιστοίχως. Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ώστε να δημιουργούν παιχνίδια απλά σε μορφή 2D και πιο πολύπλοκα σε μορφή 3D.

(201 reviews) 4.5
4.5/5

Beginner to Expert 3 months