Σεμινάριο
SQL - Βάση Δεδομένων

Τι θα διδαχθείτε

Τροποποίηση δομών πίνακα και ευρετηρίου βάσης δεδομένων

Προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή σειρών δεδομένων

Ανάκτηση υποσυνόλων πληροφοριών από συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων

Τύπους εντολών, ανάγνωση και ενημέρωση δεδομένων

Περιγραφή Προγράμματος

Η Structured Query Language (SQL) είναι μια τυποποιημένη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών στα δεδομένα σε αυτές.
Η SQL χρησιμοποιείται τακτικά όχι μόνο από διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αλλά και από προγραμματιστές που γράφουν σενάρια ενοποίησης δεδομένων και αναλυτές δεδομένων που θέλουν να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν αναλυτικά ερωτήματα.
Τα ερωτήματα SQL και άλλες λειτουργίες έχουν τη μορφή εντολών γραμμένων ως δηλώσεων και συγκεντρώνονται σε προγράμματα που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να ανακτούν δεδομένα από πίνακες βάσεων δεδομένων.
Η SQL είναι η πλέον τυπική γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων

Σε Ποιους Απευθύνετε

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής 
 • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση δημιουργίας και επεξεργασίας βάσης δεδομένων
worldwide

Τρόπος Διεξαγωγής

Διαζώσης

rocket

Επίπεδο

Βασικό και Advanced

diploma

Πιστοποίηση

Βεβαίωση παρακολούθησης ENTER IT

clock

Διάρκεια Προγράμματος

20 ώρες με καθηγητή

 • Τύποι εντολών σε SQL
 • Δημιουργία πίνακα (create table)
 • Εισαγωγή εγγραφών (insert)
 • Ανάγνωση δεδομένων (select)
 • Ενημέρωση δεδομένων (update)
 • Σορτάρισμα (order)
 • Διαγραφή δεδομένων (delete)
 • Εισαγωγή εγγραφών με συμπληρωμένα επιλεγμένα πεδία μόνο
 • Truncate πίνακα
 • Βρες δεδομένα που περιέχουν… (like)
 • Πως μετράμε πόσες εγγραφές έχει ένας πίνακας (count)
 • Pivoting (group by)
 • Πρόσθεση καινούργιου πεδίου στον πίνακα (alter table add)
 • Nulls