Σεμινάριο
IT Project Manager

Έναρξη

20/03/2023
31/03/2023

Πιστοποίηση

Απόκτηση πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 και Απόδοση Μονάδων ECVET 20

Διάρκεια

3μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης, με απεριόριστες επαναλήψεις

Τι θα διδαχθείτε

Δεξιότητες διαχείρισης έργων, σχεδιασμός και αναφορά έργου, ομάδες έργου καθώς και τη φάση προγραμματισμού έργου

Κύκλος ζωής διαχείρισης ενός έργου, φάσεις ανάλυσης και σχεδιασμού, κατασκευής, προγραμματισμού δοκιμών και προετοιμασίας

Διοίκηση ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών, διαχείρισης κινδύνων, επίλυση προβλημάτων, τεχνικές, διαχείριση τεχνογνωσίας

Να δημιουργείτε: Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, τάξεων, αλληλεπίδρασης, κατάστασης και δραστηριοτήτων

 • Δεξιότητες
 • Διαχειριστή Έργων
 • Σχεδιασμός και Αναφορά Έργου
 • Ομάδες Έργου (PROJECT TEAMS)
 • Κύκλος Ζωής Διαχείρισης ενός Έργου
 • Φάση Προγραμματισμού Έργου
 • Φάσεις Ανάλυσης και Σχεδιασμού
 • Φάσεις Κατασκευής, Προγραμματισμού Δοκιμών και Προετοιμασίας
 • Φάση Προγραμματισμού και Εφαρμογής τύπου ROLLOUT
 • Μεθοδολογίες Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου
 • Διοίκηση Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT – RAD)
 • Διαχείριση κινδύνων (RISK MANAGEMENT)
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Τεχνικές
 • Διαχείριση Τεχνογνωσίας
 • Διαδίκτυο και Διαχείριση Έργων
 • Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (USE CASE DIAGRAMS)
 • Διαγράμματα Τάξεων (CLASS DIAGRAMS)
 • Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης (INTERACTION DIAGRAMS)
 • Διαγράμματα Κατάστασης (STATECHART DIAGRAMS)
 • Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (ACTIVITY DIAGRAMS)

Περιγραφή Προγράμματος

Το IT Project Manager ή όπως λέγεται στα ελληνικά “Διαχειριστής έργου”, είναι μια ειδικότητα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά αλλά και να το προωθήσει με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να γίνει επιτυχημένο.
Οι Project Manager έχουν σημαντική θέση στον κλάδο της πληροφορικής με πρώτη και πιο βασική την σχεδίαση και οργάνωση της κατάλληλης στρατηγικής καθώς και τον προσεκτικό σχεδιασμό πλάνων δράσης έτσι ώστε να ολοκληρώσουν να έργα τους με επιτυχία.
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου IT Project Manager, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο σπουδαστή να ανακαλύψει και να εξερευνήσει έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο με μεγάλες προοπτικές για το ξεκίνημα μιας νέας καριέρας.

Σε Ποιους Απευθύνεται

 • Σε όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Σε όσους θέλουν να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των έργων πληροφορικής
 • Σε φοιτητές και απόφοιτους αντίστοιχων σχολών πληροφορικής
 • Σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Σε προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής