Προγραμματισμός
UNITY

Έναρξη

20/03/2023
31/03/2023

Πιστοποίηση

Απόκτηση πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 και Απόδοση Μονάδων ECVET 20

Διάρκεια

3μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης, με απεριόριστες επαναλήψεις

Τι θα διδαχθείτε

Να αντιλαμβάνεστε έννοιες της C#, να εντοπίζεται σφάλματα, να λαμβάνεται την είσοδο του χρήστη και να δημιουργείτε κινήσεις παίκτη

Να εφαρμόζετε shaders για φόντο. Δημιουργία εχθρών με βασική συμπεριφορά ΑΙ. Συλλογή και καταστροφή αντικειμένων

Πως να προσθέτεται ηχητικά εφέ και μουσική υπόκρουση, καθώς και πως να περιηγήστε στη Unity

Πως να αναπτύσσετε το παιχνίδι σας πάνω από 20 πλατφόρμες, για υπολογιστές, κινητές συσκευές αλλά και web browsers

Ύλη Σεμιναρίου UNITY

Εισαγωγή – Space Shooter / Πρώτα βήματα

Space Shooter – Δημιουργία παίκτη – Πυροβολισμοί

Διδακτική Ενότητα 3: Space Shooter – Εχθροί – Γραφικά

Space Shooter – Αναβάθμιση όπλου – Αναβάθμιση ταχύτητας παίχτη

Space Shooter – Post Processing – Ανάπτυξη παιχνιδιού

Platform Game – Πρώτα βήματα – Έλεγχος παίκτη

Platform Game – Μετακίνηση επιπέδων – 3D Game – Πρώτα βήματα

3D Game – Δημιουργία παίκτη

3D Game – Όπλο παίκτη

3D Game- Νομίσματα – Αγορά όπλου – Ανακεφαλαίωση

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η Unity είναι μια από τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού κατάλληλη για την δημιουργία παιχνιδιών ώστε να μπορούν να τρέχουν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και κινητών συσκευών smartphone και tablet.
Με το σεμινάριο προγραμματισμού παιχνιδιών με Unity, ο κάθε υποψήφιος  σπουδαστής θα αρχίσει να εξοικειώνετε με την γλώσσα προγραμματισμού C# αλλά και την πλατφόρμα Unity Engine.
Στο σεμινάριο οι υποψήφιοι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν 3 παιχνίδια σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή αντιστοίχως. Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ώστε να δημιουργούν παιχνίδια απλά σε μορφή 2D και πιο πολύπλοκα σε μορφή 3D.

Σε Ποιους Απευθύνεται

  • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών δομών και ιδρυμάτων
  • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις ή/και καμία εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού
  • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση προγραμματισμού Unity για προσωπική ή επαγγελματική χρήση