Σεμινάριο Προγραμματισμού
ANDROID

Έναρξη

20/03/2023
31/03/2023

Πιστοποίηση

Απόκτηση πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 και Απόδοση Μονάδων ECVET 20

Διάρκεια

3μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης, με απεριόριστες επαναλήψεις

Τι θα διδαχθείτε

Σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java και σε θέματα αντικειμενοστροφούς σχεδίασης λογισμικού

Μεταβλητές, απλοί τύποι δεδομένων, κείμενο και πίνακες. Τελεστές, απλής ανάθεσης, αριθμητικοί, μονομελής.

Αντικειμενοστραφείς προγραμματισμός και εισαγωγή στον προγραμματισμό Android

Δηλώσεις ελέγχου ροής, διαφυγής και έλεγχο σφαλμάτων

Variables (Μεταβλητές)
 • Primitive Data Types (Απλοί Τύποι Δεδομένων)
 • Character Strings (Κείμενο)
 • Arrays (Πίνακες)
Operators (Τελεστές)
 • Assignment (Απλής ανάθεσης)
 • Arithmetic(Αριθμητικοί)
 • Unary (Μονομελής )
 • Equality and Relational (Ισότητας και σχέσης)
 • Conditional (Λογικοί)
 • Type Comparison (Λογικής σύγκρισης τύπων)
Control Flow Statements (Δηλώσεις Ελέγχου Ροής)
 • if-then και if-then-else, switch, while και do-while, for
Branching Statements (Δηλώσεις Διαφυγής)
 • Break, Continue, Return
Error Control (Έλεγχος σφαλμάτων)
 • Δήλωση try-catch
Object Oriented Programming(Αντικειμενοστραφείς προγραμματισμός)
 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Δήλωση Κλάσης, Μελών Κλάσης, Ορισμός Μεθόδων – τεχνική overloading
 • Constructors, Δημιουργία και Χρήση Object, Λέξη κλειδί this
 • Επιστροφή τιμών από μέθοδο και έλεγχος πρόσβασης.
 • Μέλος στιγμιότυπου και μέλος κλάσης, Singleton Pattern
  Φωλιασμένες, Εσωτερικές , Τοπικές , και Ανώνυμες Κλάσεις
 • Τύπος Enum Interfaces και κληρονομικότητα, παράδειγμα χρήσης Interface
 • Τεχνική override (παράκαμψης) και απόκρυψης μεθόδων και πεδίων, χρήση super και final
 • Πολυμορφισμός
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Android
 • Γνωριμία με το λειτουργικό σύστημα Android
 • Εισαγωγή στην Java για Android, Eclipse και ADT
 • Γνωριμία με το Android Studio
 • Ανατομία εφαρμογών (Phone,Tablet,TV, Wear)
 • Hello World Android Activity
 • Κύκλος ζωής Εφαρμογών
 • Views και Events (Bacic Views,Picker Views,List Views)
 • ViewGroups (LinearLayout,AbsoluteLayout,TableLayout
 • RelativeLayout, FrameLayout, ScrollView)
 • Screen Orientation, Themes
 • Toasts, DialogWindow
 • Intents και Intent Filters
 • Πολλαπλά Activity – δημιουργία και μετάβαση
 • Διατήρηση Activity State
 • Fragments
 • Notification Manager
 • BroadCast Receivers
 • Αποστολή – Παραλαβή SMS
 • Μenu (Options-Action Bar, Context, Pop up)
 • Ηχος και Διαχείριση Εικόνας (Gallery, ImageSwitcher, GridView, ImageView)
 • Αποθήκευση δεδομένων
 • Content Providers
 • Επαφές
 • Χρήση Sensors

Περιγραφή Προγράμματος

Η ανάπτυξη εφαρμογών ANDROID για κινητές συσκευές έχει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή από ποτέ και αυτό αποδεικνύεται από τις σχεδόν 2.500.000 εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο google play.
Το Android Studio σε συνδυασμό με την γλώσσα προγραμματισμού Kotlin, είναι ο καταλληλότερος για την ανάπτυξη εφαρμογής Android για κάθε κινητή συσκευή.
Με το σεμινάριο Android θα μπορέσετε να αποκτήσετε πέραν από τις βασικές γνώσεις και προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού πάνω στις αντίστοιχες γλώσσες, όπως Java και Kotlin
Θα έχετε την δυνατότητα να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνεχώς αναζητούν ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά.

Σε Ποιους Απευθύνεται

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής 
 • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση ανάπτυξης εφαρμογής Android για την δημιουργία των δικών του εφαρμογών