Σεμινάριο
Social Media Marketing

Έναρξη

20/03/2023
31/03/2023

Πιστοποίηση

Απόκτηση πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 και Απόδοση Μονάδων ECVET 20

Διάρκεια

3μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης, με απεριόριστες επαναλήψεις

Τι θα διδαχθείτε στο Social Media Marketing

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του marketing, αναφορά σε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το internet Marketing.

SEO (search engine otimization), τρόπος λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης. Google search console, youtube, Google my Bussiness.

Facebook marketing : δημιουργία facebook profile, δημοσιεύσεων, ρόλο χρηστών μέχρι την διαχείριση και δημιουργία Facebook Ads.

Δημιουργία και διαχείριση Google Ads, από τον τρόπο λειτουργίας τους μέχρι τα Google Analytics για την παρακολούθηση, επίδοση και ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Social Media Marketing είναι ο πιο σύγχρονος, εύκολος και οικονομικός τρόπος να προσελκύσει ο οποιοσδήποτε νέους πελάτες στην επιχείρησή του ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής.  
Στο σεμινάριο Social Media Marketing οι υποψήφιοι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την λειτουργία και την χρήση των εργαλείων και δυνατοτήτων που παρέχουν τα Social Media. Τα Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως για την άμεση προβολή κι επικοινωνία ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης με το κοινό τους, αλλά και την προβολή αυτής μέσα από τη σωστή στρατηγική.
Με το όρο στρατηγική εννοούμε όλα εκείνα τα μέσα που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό κι έπειτα από μελέτη των αναγκών της επιχείρησης. Μια στρατηγική Social Media μπορεί να περιλαμβάνει την δημιουργία πλάνου με σκοπό την σωστή δημιουργία περιεχομένου και ακολούθων. Τον τρόπο με το οποίο μπορούμε να αναπτύσσουμε σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, καθώς και την προώθηση του προσωπικού ή εταιρικού προφίλ με τις κατάλληλες επισημάνσεις και δημοσιεύσεις. 

Σε Ποιους Απευθύνεται

  • Σε όσους διαχειρίζονται λογαριασμούς στα Social Media
  • Σε όσους θέλουν να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους σε αυτά.
  • Σε επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν ένα εταιρικό προφίλ για την επέκταση, προώθηση και προβολή της επιχείρησής τους.
  • Σε όποιον θέλει να γίνει ο ίδιος επαγγελματίας στον χώρο του Social Media Marketing, με σκοπό να αναλαμβάνει project για λογαριασμό τρίτων