Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απόκτησε Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση από το
Υπ. Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ)

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

diploma

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ

Η Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι απαραίτητο προσόν για οποιονδήποτε επιθυμεί να ακολουθήσει την μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και να αποκτήσει αναγνωρισμένη Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.

Οι συμμετέχοντες για την απόκτηση της Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα πρέπει να γνωρίζουν:

1. Η εκμάθηση γίνεται εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, με δυνατότητα παρακολούθησης από οπουδήποτε και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, συνολικής διάρκειας 134 ωρών

2. και δια ζώσης επιπλέον 26 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

3. Η απόκτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων υλοποιείται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας

Παροχές προγράμματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η ύλη του προγράμματος:

 • Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό – Πολιτισμικό πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος
 • Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

Διάρκεια

160 ώρες συνολικά εκ των οποίων 134 Εξ αποστάσεως και 26 ώρες Online σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος:

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές ΚΔΒΜ Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών