Πιστοποίηση Πληροφορικής

Έναρξη Μαθημάτων

Δια ζώσης: 27/03/2023 - 10/04/2023

e-learning: Άμεσα με την ολοκλήρωση της αγοράς του πακέτου μαθημάτων*

Πιστοποίηση

Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής από το ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, για χρήση σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα

Διάρκεια

e-learning: 2μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης και απεριόριστες επαναλήψεις

Δια ζώσης: 20 & 40 διδακτικές ώρες αντίστοιχα

Δια ζώσης Μαθήματα
Enter IT - Πληροφορική

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μαθήματα e-learning 3 Ενότητες
Μαθήματα e-learning 6 Ενότητες

Τι θα διδαχθείτε

Να χειρίζεστε σε βασικό ή/και προχωρημένο επίπεδο της εφαρμογές γραφείου Microsoft Office

Να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και να διαχειρίζεστε τα εργαλεία των windows του η/υ

Να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε αρχεία word, excel, powerpoint και access

Να εφαρμόζετε σε επαγγελματικό επίπεδο τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περιγραφή Προγράμματος

  • Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αποκτάτε την πιο περιζήτητη  Πιστοποίηση Υπολογιστών για το δημόσιο.
  • Η αναγνωρισμένη Πιστοποίησης Πληροφορικής παρέχει στους υποψήφιους σπουδαστές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τον χειρισμό των εργαλείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή με κύριες και πιο περιζήτητες τις ενότητες Word, Excel και Internet ή Πιστοποίηση υπολογιστών 6 ενοτήτων.
  • Για όλους όσους έχουν περιορισμένο χρόνο και πιεστικό ωράριο υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης υπολογιστών εξ αποστάσεως (με την ασύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας) αλλά και απόκτηση πιστοποίησης υπολογιστών online (σε απευθείας σύνδεση με το μάθημα του τμήματος στο κέντρο) .
  • Η Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής  ή πιστοποίηση πληροφορικής για ΑΣΕΠ είναι βασικό προσόν για τη συμμετοχή και διεκδίκηση θέσεων εργασίας μέσω προκηρύξεων.
    Παρέχουμε την δυνατότητα στους υποψήφιους σπουδαστές να επιλέξουν την πιστοποίηση πληροφορικής που επιθυμούν και ταιριάζει στα μέτρα τους. Η UCERT και η ECDL, είναι από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους φορείς στο χώρο της πληροφορικής

Η Πιστοποίηση πληροφορικής δίνεται από την UCERT ή την ECDL που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι φορείς από το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε την επίσημη λίστα όπως αυτή αναρτήθηκε από το ΑΣΕΠ