Προγραμματισμός Python

Δια ζώσης Μαθήματα

Έναρξη

14/04/2023

320€

Early Bird

Εγγραφές μέχρι 31/03/2023

250€

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του "ENTER IT"

Η διδασκαλία γίνεται από καταρτισμένους καθηγητές

Συνολική διάρκεια μαθημάτων 20 ώρες

e-learning Μαθήματα

Έναρξη

20/03/2023
31/03/2023

Πιστοποίηση

Απόκτηση πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 και Απόδοση Μονάδων ECVET 20

Διάρκεια

3μηνη πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης, με απεριόριστες επαναλήψεις

Γιατί να μάθετε προγραμματισμό Python

Απλή

Η Python είναι μια απλή και αρκετά μινιμαλιστική γλώσσα προγραμματισμού

Εύκολη Εκμάθηση

Το να ξεκινήσετε την εκμάθηση σε Python είναι εξαιρετικά απλό, ενώ παράλληλα έχει ασυνήθιστα απλή σύνταξη

Είναι Ανοιχτού Κώδικα

Η Python είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Φορητή

Μπορεί να δουλέψει εξίσου καλά και σε άλλες πλατφόρμες χωρίς να χρειάζεται αλλαγές

Διερμηνευόμενη

Η Python δεν χρειάζεται μεταγλώττιση σε δυαδικό αρχείο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα τρέχει απ'ευθείας από τον πηγαίο κώδικα

Ενσωμάτωση

Η Python μπορεί να δώσει δυνατότητες SCRIPTING στους χρήστες αν ενσωματωθεί μέσα στα προγράμματα C/C++

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στην Python
 • Τιμές και τύποι, μεταβλητές
 • Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια
 • Έλεγχος ροής εκτέλεσης
 • Συναρτήσεις
 • Συμβολοσειρές
 • Δομές Δεδομένων
 • Αρχεία
 • Διαχείριση εξαιρέσεων
 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
 • Γραφική διεπαφή χρήστη

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η Python είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού, πολύ υψηλού επιπέδου. Κύριος στόχος της είναι η αυξημένη παραγωγικότητα του προγραμματιστή και η αναγνωσιμότητα του κώδικα.
Η Python είναι εύκολη στην εκμάθηση και ταυτόχρονα ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού. Έχει αποδοτικές δομές δεδομένων υψηλού επιπέδου και μια απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.
Έχει ενσωματωμένες δομές δεδομένων όπως λίστες και πίνακες κατακερματισμού (που αποκαλεί dictionaries) και μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη, ακολουθώντας τη φιλοσοφία batteries included.
H Python είναι μια πολύ όμορφη, ιδιαίτερα εκφραστική, αντικειμενοστραφής, υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Το σύστημα τύπων της είναι πλήρως δυναμικό και η διαχείριση μνήμης αυτόματη, η standard υλοποίησή της (CPython) είναι ένας bytecode compiler και interpreter και η βιβλιοθήκη της πολύ πλούσια.

Σε Ποιους Απευθύνετε

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών καθώς και Τεχνολογικών τμημάτων Εκπαιδευτικώνιδρυμάτων
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python για προσωπική ή επαγγελματική εφαρμογή 
 • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού ή/και καμία προηγούμενη εμπειρία με τις γλώσσες προγραμματισμού
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση με στόχο την διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας