Προγραμματισμός Python

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με την πιο δημοφιλή και περιζήτητη γλώσσα της αγοράς

Εξ αποστάσεως Σεμινάριο Python, μάθε να χρησιμοποιείς τις διάφορες εντολές, προκειμένου να γράφεις απλά αλλά και πιο σύνθετα προγράμματα.

Το στοιχείο που κάνει την Python τόσο δημοφιλή σαν γλώσσα, είναι η πληθώρα έτοιμων βιβλιοθηκών που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με ευκολία και χωρίς πολύ κόπο

Περιεχόμενο Διδασκαλίας

Διάρκεια πρόσβασης στην πλατφόρμα 3 μήνες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Μεταβλητές, Βασικοί Τελεστές και Δομές Δεδομένων
1.1 Σύγκριση μεταξύ Python 2 και Python 3
1.2 Εγκατάσταση Python
1.3 Βασικοί τύποι δεδομένων
1.4 Αριθμοί
1.5 Ανάθεση τιμής σε μεταβλητή
1.6 Strings
1.7 Ειδικοί συμβολισμοί εξόδου και εισαγωγής
1.8 Ιδιότητες και σφάλματα συμβολοσειρών
1.9 Λίστες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Έλεγχος ροής εκτέλεσης
2.1 Λεξικά (Dictionaries)
2.2 Πλειάδες (Tuples)
2.3 Σύνολα (Sets)
2.4 Booleans
2.5 Δηλώσεις if, else, elif
2.6 Βρόγχοι επανάληψης – Βρόγχοι for
2.7 Βρόγχοι While


ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Συναρτήσεις
3.1 Συναρτήσεις (functions)
3.2 Λέξη κλειδί def
3.3 Παραδείγματα προς επίλυση
3.4 Ανώνυμες συναρτήσεις (Lambda)
3.5 Nested δηλώσεις
3.6 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Κλάσεις
4.1 Κατασκευή αντικειμένων
4.2 Μεταβλητές αντικειμένου (atributes)
4.3 Κληρονομικότητα
4.4 Παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Εξαιρέσεις και σφάλματα
5.1 Σφάλματα και εξαιρέσεις
5.2 Είδη σφαλμάτων
5.3 Εξαιρέσεις
5.4 Real life προβλήματα


ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Αρθρώματα και Πακέτα
6.1 Αρθρώματα
6.2 Πακέτα


ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Γεννήτορες
7.1 Γεννήτορες
7.2 Πως δουλεύουν οι βρόγχοι for
7.3 Δημιουργία γεννητόρων
7.4 Κώδικας φιλικός προς τους γεννήτορες

Τρόποι Διεξαγωγής

e-learning

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων με την μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας (βιντεοσκοπημένα μαθήματα)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών καθώς και Τεχνολογικών τμημάτων Εκπαιδευτικώνιδρυμάτων
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python για προσωπική ή επαγγελματική εφαρμογή 
 • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού ή/και καμία προηγούμενη εμπειρία με τις γλώσσες προγραμματισμού
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση με στόχο την διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας

Περιγραφή Προγράμματος

Η Python είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού, πολύ υψηλού επιπέδου. Κύριος στόχος της είναι η αυξημένη παραγωγικότητα του προγραμματιστή και η αναγνωσιμότητα του κώδικα.

Η Python είναι εύκολη στην εκμάθηση και ταυτόχρονα ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού. Έχει αποδοτικές δομές δεδομένων υψηλού επιπέδου και μια απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.

Έχει ενσωματωμένες δομές δεδομένων όπως λίστες και πίνακες κατακερματισμού (που αποκαλεί dictionaries) και μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη, ακολουθώντας τη φιλοσοφία batteries included.

H Python είναι μια πολύ όμορφη, ιδιαίτερα εκφραστική, αντικειμενοστραφής, υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Το σύστημα τύπων της είναι πλήρως δυναμικό και η διαχείριση μνήμης αυτόματη, η standard υλοποίησή της (CPython) είναι ένας bytecode compiler και interpreter και η βιβλιοθήκη της πολύ πλούσια.

Ημερομηνία Έναρξης eLearning

10/07/2024
19/07/2024
31/07/2024

Κόστος Προγράμματος

190€

Διάρκεια

3 μήνες συνολική διάρκεια προσωπικών κωδικών για πρόσβαση στην πλατφόρμα
(η ολοκλήρωση των μαθημάτων εξαρτάται από το χρόνο που διαθέτει ο κάθε συμμετέχοντας)

Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων συμμετέχετε (προαιρετικά) στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποίησης μέσω ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποκτώντας ευρωπαϊκές μονάδες ECVET.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Η εμπειρία των συμμετεχόντων που επιβεβαιώνει την επιτυχία του σεμιναρίου!

Πρακτικό 100%
Δυσκολία 31%
Αποτελεσματικό σε Επαγγελματικό επίπεδο 94%
Σχέση ποιότητας - τιμής 98%

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Για περισσότερες Πληροφορίες

  210 689 1155

  Viber: 697 1852 553

  info@enterit.gr