Επαγγελματικά Σεμινάρια - B2B

Εκπαιδεύστε το προσωπικό της επιχείρησή σας.
Εξειδικευμένα σεμινάρια μέσω επιδότησης ΛΑΕΚ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια υψηλού επιπέδου

Πιστοποιημένοι Εισηγητές από τον ΕΟΠΠΕΠ

Δυνατότητα
επιδότησης ως 70%

Κατάρτιση σε Πιστοποιημένες Δεξιότητες

Κέντρο πληροφορικής

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης ENTER IT, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της διδασκαλίας και την υλοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχει προγράμματα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του προσωπικού τους πάνω σε απλές αλλά και εξειδικευμένες εφαρμογές που κάθε σύγχρονη επιχείρηση διαθέτει.
Από τις βασικές γνώσεις εφαρμογών γραφείου μέχρι  εξειδικευμένα σεμινάρια προγραμματισμού, marketing και managment.

Τα προγράμματά μας απευθύνονται στους υπάλληλους των επιχειρήσεων αλλά και στα στελέχη αυτών,  από ατομικές επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες.
Τα σεμινάρια είναι ταχύρυθμα και διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνοντας μαθήματα επιπέδου BASIC, ADVANCED και EXPERT.
Με το πέρας των σεμιναρίων το κέντρο μας ορίζει εξετάσεις για όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.

B2B
Εξειδικευμένοι εισηγητές

Οι καθηγητές/εισηγητές που συμμετέχουν στα προγράμματα, είναι άνθρωποι πανεπιστημιακής κατάρτισης με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα ΛΑΕΚ τα αναλαμβάνουν καθηγητές πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στα προγράμματα ΛΑΕΚ βάση της εγκυκλίου που ορίζει ο ΟΑΕΔ.

Μάθετε για το ΛΑΕΚ

Επιδοτούμενα
Προγράμματα

Κάθε επιχείρηση δικαιούται επιδότηση ως και 70% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ έως και το χρονικό όριο που ορίζεται επίσημα από το ΦΕΚ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  • Η επιχείρηση να έχει καταβάλει στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος όπου θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον (η επιχείρηση). Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος επιλογής της, διαμορφώνεται ως εξής:

Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος επιλογής της.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος επιλογής τους.

Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος επιλογής τους.