Σεμινάριο γλώσσας
προγραμματισμού "R"

Τι θα διδαχθείτε

Ενσωμάτωση/ανάγνωση δεδομένων. Καθαρισμό των δεδομένων (προεπεξεργασία) όσο περίπλοκος κι αν είναι αυτός

Εφαρμογή στατιστικών ελέγχων και μεθόδων πάνω στα δεδομένα, και την εξαγωγή συμπερασμάτων

Δημιουργία και εφαρμογή στατιστικών/οικονομετρικών μοντέλων. Αξιολόγηση των στατιστικών μοντέλων

Χρήση των στατιστικών μοντέλων για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η γλώσσα προγραμματισμού R έχει δημιουργηθεί για υπολογισμούς στατιστικής φύσεως, την ενσωμάτωση/ανάγνωση δεδομένων και την οπτικοποίηση αυτών.
Υλοποιεί με ακρίβεια, ταχύτητα και ευκολία, τα βήματα στη διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.
Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού (πλατφόρμα) ανοιχτού λογισμικού το οποίο διατίθεται για χρήση δωρεάν τόσο για ιδιωτική όσο και για επαγγελματική χρήση.
Από τα βασικά πλεονεκτήματα της R είναι ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πλήρης στατιστική γλώσσα προγραμματισμού, υποστηρίζοντας όλες τις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης. Πρακτικά η R μας βοηθάει να κάνουμε οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση χάρη στους αλγόριθμους, τις μεθόδους και τους στατιστικούς ελέγχους που υπάρχουν διαθέσιμη στο περιβάλλον της.
Επίσης στο σεμινάριο προγραμματισμού με R θα δούμε πώς η R μας επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικών και πολύπλοκων γραφημάτων που δεν μπορούν να γίνουν με άλλες γλώσσες προγραμματισμού ή πλατφόρμες.
Η R λοιπόν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που έχει σχεδιαστεί με στόχο την υποστήριξη επεξεργασίας, εξερεύνησης και ανάλυσης δεδομένων.

Σε Ποιους Απευθύνετε

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πληροφορικής 
 • Σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Σε οποιονδήποτε ασχολείται με το κλάδο της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων (Data Analyst)
 • Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού R για προσωπική ή επαγγελματική εφαρμογή 
 • Για οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική πορεία σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο και περιζήτητο κλάδο στο χώρο του Data Analyts.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

worldwide

Τρόπος Διεξαγωγής

Διαζώσης ή Εξ αποστάσεως

rocket

Επίπεδο

Βασικό και Advanced

diploma

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Παρακολούθησης

clock

Διάρκεια Προγράμματος

16 ώρες με καθηγητή

 • Εισαγωγή στην R
 • Αντικείμενα
 • Δεδομένων
 • Μαθηματικοί
 • Υπολογισμοί στην R
 • Γραφήματα
 • Απλός Προγραμματισμός στην R
 • Προσομοίωση
 • Στατιστική
 • Συμπερασματολογία
 • Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Ανάλυση της Διακύμανσης
 • Λογιστική Παλινδρόμηση
 • Τεχνικές Αναδειγματοληψίας
 • Ειδικά Γραφήματα
 • Μέθοδος Newton-Raphson
 • Ανάλυση Συνδιακύμανσης
 • Εκτίμηση Μη-Γραμμικών Μοντέλων
 • Poisson Παλινδρόμηση και Λογαριθμικά
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Μη Παραμετρική Παλινδρόμηση
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και Διαχωριστική
 • Ανάλυση
 • Ανάλυση Κατά Συστάδες στην R
 • Ανάλυση Χρονοσειρών