Μαθήματα Ρομποτικής
STEM education

Οφέλη της Ρομποτικής

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και ομαδικού πνεύματος.

Ανάπτυξη εφαρμογών της επιστήμης και τεχνολογίας, με βαρύτητα μεθόδων και εφαρμογών του engineering και coding.

Ενίσχυση της σχολικής επίδοσης, με την ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης. Αποτελεσματικότερη κατανόηση της φυσικής, μαθηματικών, πληροφορικής.

Ανάπτυξη της ικανότητας για σωστή αντίληψη της έννοιας του προγραμματισμού και της χρήσης του στην καθημερινότητα.

Περιγραφή Προγράμματος

  • Τα Μαθήματα Ρομποτικής παρέχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση των σύγχρονων τεχνολογικών επιστημών. Ο όρος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αναπτύχθηκε για τα πεδία που αφορούν τον κλάδο των θετικών επιστημών: Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και την επιστήμη των Μηχανικών.
  • Η Ρομποτική Εκπαίδευση (STEM), είναι πλέον ένα από τα βασικότερα “εισιτήρια” επαγγελματικής εξέλιξης μιας και αφορά 30 και πλέον αναπτυσσόμενα επαγγέλματα για την επόμενη 10ετία, όπου οι γνώσεις τεχνολογίας, μαθηματικών και μηχανικής απαιτούν ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο.
  • Μέσω της Ρομποτικής Διδασκαλίας τα παιδιά ωθούνται και ενθαρρύνονται στο να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, έτσι περιγράφουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων που βλέπουν και κάνουν.

Σε Ποιες Ηλικίες Απευθύνεται:

  • Τα μαθήματα ρομποτικής (STEM) είναι σχεδιασμένα και δομημένα ώστε να γίνονται κατανοητά από παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών.
  • Τα μαθήματα μπορούν να τα  παρακολουθήσουν ακόμα και ενήλικες που ποτέ πριν δεν είχαν ασχοληθεί με το αντικείμενο.
worldwide

Τρόπος Διεξαγωγής

Διαζώσης

rocket

Επίπεδο

Βασικό και Advanced

diploma

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Παρακολούθησης

clock

Διάρκεια Προγράμματος

8 Μήνες (1,5 ώρα / εβδομάδα)