Σεμινάριο WordPress

190,00 

Μαθήματα Wordpress κατασκευή ιστοσελίδας και απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης από ΚΔΒΜ.

Περιγραφή

  • Οι κωδικοί σας στην πλατφόρμα εκμάθησης ισχύουν για 3 μήνες
  • Έχετε την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης με το πέρας των μαθημάτων
  • Τα μαθήματα έχετε την δυνατότητα να τα παρακολουθείτε 24/7